Ochrana osobných údajov s 15 ročnou tradíciou

Bezpečnostnú dokumentáciu sme vypracovali pre množstvo subjektov z privátneho sektora (automobilový priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, realitné kancelárie, prevádzkovatelia internetových obchodov, poskytovatelia služieb v oblasti informačných technológií, cestovné kancelárie, poisťovníctvo, zdravotníctvo atď.). V oblasti štátnej a verejnej správy (pre obce a mestá), školstva (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, stredné školy), zo sociálnej oblasti (domovy sociálnych služieb).

Lektorujeme odborné školenia k ochrane osobných údajov. U nás alebo priamo vo firmách zabezpečujeme vzdelávanie zodpovedných osôb, manažérov a zamestnancov. Naše služby využili profesné komory, združenia a asociácie, ale aj súdni úradníci nielen vo všeobecnej rovine, ale aj v oblasti anonymizácie súdnych  rozhodnutí.

Sme vydavateľom odbornej literatúry. Náš titul „Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov“ podnikateľom, firmám a organizáciám priniesol užitočné príklady z praxe spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktujte nás, alebo nám napíšte